Realizace

Nabízíme REALIZACI  pro rodinné domy, byty a developerské projekty.

Jaké je postup? 

ZAJISTÍME KONTROLU STAVU STŘECHY.
Před instalací fotovoltaické elektrárny je nutné zjistit, zda je střecha rodinného domu ve vyhovujícím stavu. V opačném případě může instalační firma nejprve doporučit její rekonstrukci.

INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ
Probíhá obvykle do speciálních profilů, které se přišroubují na střešní krytinu. Sluneční panely se do nich jednoduše zasunou. Otvory pro montáž profilů je třeba důkladně utěsnit, stejně jako otvory, kudy se provlékají kabely. Používají se k tomu speciální průchodky, které dokonalou vodotěsnost zaručí. Montážní konstrukce je vyrobena z materiálu, který nepodléhá korozi. Tím je zajištěna dlouhodobá životnost.

DÁLE REALIZUJEME ZAJIŠTĚNÍ VOLNÉHO PROSTORU NA STŘEŠE
Před realizací fotovoltaické elektrárny je nutné zajistit dostatečný prostor pro její instalaci. Záleží však také na množství střešních prvků (vikýřů, komínů, atd…), kolem kterých budou fotovoltaické panely položeny: právě ony mohou mít negativní dopad na celkový výkon elektrárny. Způsobují totiž zastínění jednotlivých panelů a tím snižují (v době slunečního svitu) výrobu energie. Zastínění jednotlivých panelů má podstatný vliv na množství vyrobené energie. Jeden zastíněný panel může v extrémním případě výrazně snížit výkon celé elektrárny. Částečné zastínění lze řešit montáží tzv. výkonových optimizérů. To ale opět zvyšuje hodnotu investice do samotné elektrárny.

PŘÍPRAVA TRASY PROPOJUJÍCÍ STŘECHU, TECHNICKOU MÍSTNOST A HLAVNÍ ROZVADĚČ

ZAJIŠTĚNÍ VOLNÝCH POZIC V HLAVNÍM DOMOVNÍM ROZVADĚČI
Do hlavního domovního rozvaděče, ideálně nainstalovaného v technické místnosti, se na přívodní kabel montují např. měřicí moduly regulátoru vlastní spotřeby: např. zařízení WATTrouter, A-ZRouter apod. U hybridních systémů se zde instalují měřicí čidla, podle kterých střídač pozná, kdy má vybíjet, nebo nabíjet baterie.

UMÍSTĚNÍ HLAVNÍ TECHNOLOGIE PRO FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNU v technické místnosti

ELEKTROINSTALACE
✓  Zemnící soustava
✓  Instalace silnoproud (zásuvky, osvětlení)
✓  Instalace rozvaděče
✓  Hromosvod
✓  Revize
✓  Záruka a následný servis

Máte zájem o konzultace?