DOTAČNÍ PROGRAMY PRO TEPELNÁ ČERPADLA A FOTOVOLTAIKU

Rozhodli jste pro pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla a rádi byste si snížili pořizovací náklady na co nejnižší částku? Následující informace Vás jistě potěší. Stát Vám je ochoten přispět. Kolik a za jakých podmínek se dozvíte dále.

Kotlíková dotace

Tepelná čerpadla stát dotuje rovnou dvěma způsoby. První variantou je Kotlíková dotace, která Vám na výměnu starého neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo přispěje až 95 % nákladů, ovšem pouze za předpokladu, že Vaše domácnost v roce 2020 hospodařila maximálně s 14 242 Kč na osobu měsíčně. Tato částka platí pro čistý měsíční příjem ze všech zdanitelných příjmů a rozpočítává se mezi všechny členy domácnosti, tedy i děti a osoby pobírající starobní důchod. Domácnosti s vyššími příjmy nemají na tuto dotaci nárok. Doložení výše příjmů je nezbytnou součástí žádosti o získání podpory. Výjimkou, co se týče dokládání příjmů jsou pouze domácnosti tvořeny výhradně osobami pobírajícími starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, které mají na dotaci nárok automaticky. Maximální výše příspěvku na tepelné čerpadlo je v aktuální vlně 180 000. Žádosti lze podávat na příslušný krajský úřad do 31.8.2022.

Nová zelená úsporám

Druhou variantou jsou dotace z programu Nová zelená úsporám Státního fondu životního prostředí. O ty už můžete žádat, i když byly příjmy Vaší domácnosti v roce 2020 vyšší, než povolují podmínky Kotlíkových dotací. Není zde nutnost výši příjmů jakkoli dokládat. Příspěvek je o něco menší, avšak stále výhodný. Pokryje Vám až 50 % pořizovacích nákladů. Velkou výhodou je také to, že narozdíl od Kotlíkových dotací obsahuje tento program pestřejší škálu

oblastí podpory. Nedotuje pouze řešení vytápění, ale i pořízení fotovoltaické elektrárny k výrobě vlastní elektrické energie. Dále např. zateplení, využívání dešťové vody nebo nově i pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (tzv. wallboxy). Žádosti ke schválení se neposílají na krajský úřad, nýbrž na Státní fond životního prostředí. Zajímá Vás, jestli máte na tyto dotace nárok a jaké částky je zde možné získat? Pak čtěte dále.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ PODMÍNKY?

· žadatelem může být pouze plnoletý vlastník/stavebník/nabyvatel rodinného domu na území České republiky

· žadatel musí být zcela bez závazků po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy

· stavba, na kterou je žádáno musí být v katastru vedena jako rodinný dům

· nově lze žádat i na objekty k rekreačním účelům (chaty, chalupy), ovšem pouze za splnění podmínky prokázání evidovaného trvalého pobytu min. 24 měsíců před podáním žádosti

· pokud vlastníte více domů, můžete žádat o dotaci opakovaně

· jedna žádost může obsahovat více podoblastí podpory, avšak na jeden dům může být vždy aktivní pouze jedna žádost

· dotaci na tepelné čerpadlo můžete získat, pokud nahradí:

a) kotel na pevná paliva, nižší než 3.třídy

b) lokální topidla na pevná paliva (např. krb), která slouží jako hlavní zdroj vytápění

c) elektrické vytápění (lze vyměnit pouze za tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem)

· Maximální výkon fotovoltaiky, na který dostanete dotaci je 10 kWp.

Kompletní podmínky naleznete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy, avšak rozhodnete-li se pro fotovoltaiku na klíč, nemusíte si s nimi vůbec lámat hlavu. Firma Vám pomůže rozklíčovat, zda na dotaci nárok máte, zajistí dodržení všech podmínek i správné podání žádosti včetně všech příloh.

JAKÉ ČÁSTKY JE MOŽNÉ Z PROGRAMU ZÍSKAT?

TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla jsou dotována konkrétními částkami dle komplexnosti systému. Platí, že maximální výše podpory (bez připočtení bonusů) nesmí přesáhnout 50 % pořizovacích nákladů.

Tepelná čerpadla: výše podpory

FOTOVOLTAIKA

Na fotovoltaiku (bez připočtení bonusů) můžete získat až 200 000 Kč, opět maximálně do 50 % nákladů. Celková částka se odvíjí od typu elektrárny, výkonu a velikosti akumulačního systému viz. tabulka.

Fotovoltaika: výše podpory

Praktický příklad:

Praktický příklad výpočtu

DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY = WALLBOXY:

Podporovány jsou až 2 dobíjecí stanice pro elektromobily na jeden dům, a to částkou 30 000 Kč v případě pořízení jednoho dobíjecího bodu nebo 60 000 Kč v případě pořízení dvou dobíjecích bodů.

BONUSY

· nachází-li se dům, na který je žádáno v jednom ze strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský), je dotace zvýšena o 10%

· v případě, že je v rámci jedné žádosti žádáno o podporu více opatření, získáte za každé další opatření 10 000 Kč

Máte zájem o pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla? Rádi byste využili dotace, avšak na studium všech podmínek pro jejich získání a zdlouhavé papírování nemáte čas? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme a dotace vyřešíme za Vás.